cihly

Zdivo je vyzděno z cihelných bloků s plně promaltovanou ložnou spárou 12 mm..
Masivní stavba Vám může poskytnout příjemné vnitřní klima, stálost hodnoty,
flexibilní architekturu a solární  „energetický zisk“
     

 

 

 

PIA 380 IQS

PIA 500 IQS

Označení Rozměry v cm Spotřeba ks/m2
 
Hmotnost
cca. Kg/ks
Spotřeba malty
cca. l/m2
Měrná váha bez omítek
cca. Kg/m2
U-součinitel prostupu tepla λ-hodnota
W/mK
bez omítek
Dokument 
ke stažení
šířka délka výška Somítkami
W/m²K
Bez omítek
W/m²K
PIA 500 IQS 50 20 23,8 20 15,0 24 343 0,18 0,19 0,099
PIA 380 IQS 38 25 23,8 16 13,5 20 252 0,21 0,24 0,094
PIA 380 IQ 38 25 23,8 16 17,4 20 314 0,24 0,27 0,109

**  tepelně izolační malta, vnější EPS omítka 4 cm, vnitřní vápeno-sádrová omítka 1,5 cm
*    tepelně izolační malta , neomítnuto

 

     

 

 

 

PIA 38/25 VZ

PIA 50/20 VZ

Označení Rozměry v cm Spotřeba ks/m2
 
Hmotnost
cca. Kg/ks
Spotřeba malty
cca. l/m2
Měrná váha bez omítek
cca. Kg/m2
U-součinitel prostupu tepla λ-hodnota
W/mK
bez omítek
Dokument 
ke stažení
šířka délka výška Somítkami
W/m²K
Bez omítek
W/m²K
PIA 50/20 VZ 50 20 23,8 20 18,2 24 407 0,21 0,23 0,116
PIA 44/25 VZ 44 25 23,8 16 18,75 21 338 0,26 0,29 0,134
PIA Halbstein
44/18(12))23,8 VZ
44 18
(12)
23,8 - 15,95 - - - - -
PIA 38/25 VZI 38 25 23,8 16 15,4 20 282 0,25 0,28 0,111
PIA 38/25 VZ 38 25 23,8 16 16,2 20 295 0,30 0,35 0,135

**  tepelně izolační malta, vnější EPS omítka 4 cm, vnitřní vápeno-sádrová omítka 1,5 cm
*    tepelně izolační malta , neomítnuto

 

 

 

PIA 17/50 VZ

PIA 25/38 VZ

PIA 30/30 VZ

Označení Rozměry v cm Spotřeba ks/m2
 
Hmotnost
cca. Kg/ks
Spotřeba malty
cca. l/m2
Měrná váha bez omítek
cca. Kg/m2
U-součinitel prostupu tepla λ-hodnota
W/mK
bez omítek
Dokument 
ke stažení
šířka délka výška Somítkami
W/m²K
Bez omítek
W/m²K
PIA 30/30 VZ 30 30 23,8 13,3 16,3 15 244 0,35 0,42 * 0,137 *
PIA 30/33 VZ 30 33 23,8 12 18,4 15 248 0,52 0,68 ** 0,231 **
PIA 25/45 VZ 25 45 23,8 8,8 18,1 13 185 0,48 0,62 * 0,175 *
PIA 25/38 VZ 25 38 23,8 10,5 16,8 13 200 0,52 0,68 * 0,194 *
PIA 20/50 VZ 20 50 23,8 8 19,1 10 171 kA kA kA
PIA 17/50 VZ 17 50 23,8 8 16,0 10 146 - 1,15 * 0,242 *

**vápeno-cementová malta,  hodnoty při omítnutí: vnější EPS omítka 4 cm, vnitřní vápeno-sádrová omítka 1,5 cm
*  tepelně zolační malta

   

 

 

IA  6,5/50 N+FPIA

P12/50/48,8 N+F XL und
PIA 12/50 N+F

Označení Rozměry v cm Spotřeba ks/m2
 
Hmotnost
cca. Kg/ks
Spotřeba malty
cca. l/m2
Měrná váha bez omítek
cca. Kg/m2
Dokument 
ke stažení
šířka délka výška
PIA 12/50 N+F 12 50 23,8 7,9 11,5 6 102
PIA 10/50 N+F 10 50 23,8 7,9 10,0 5 88
PIA 8/50 N+F 8 50 23,8 7,9 8,3 4 73
PIA 6,5/50 N+F 6,5 50 23,8 7,9 6,9 3,3 60
PIA 10/50/48,8 N+F XL 10 50 48,8 4 19,8 2,5 84