PIA isokopf a pia Isofuß

 

V současné době výstavby bytových jednotek a rodinných domků jsou požadavky na tepelnou izolaci všech stavebních materiálů a způsobu stavění stále větší. Mezi nejproblematičtější zóny, co se týče tepelných ztrát, tzv.“studených mostů“ a eventuelní tvorby plísní, patří především oblasti v napojení stropů a stěn, jak v přízemí, tak i v nejvyšším patře budovy.

 Zde může  PIA Isokopf a PIA Isofuß pomoci

Díky vyplnění první řady cihel nad sklepním či garážovým stropem a první řady cihel nad stropem prvního patra/poschodí s PIA TS izolací mohou být tyto kritické body zmírněny. Povrchová teplota zdí se tak i bez dodatečného navýšení teploty zvýší. PIA TS izolace je minerální izolační látkou, vodoodpudivá, vysoce-tepelně izolační, nehořící, exklusivně ve spojení s cihlami Pichler Aschach. Tepelná vodivost PIA TS IZOLACE λ = 0,046 W/m2K Díky vyplnění PIA TS izolací se hodnoty tepelné propustnosti U diva mohou vypepšit až o 30%, s ohledem na různé šíře použitých cihel pro zdění.

- tepelné oddělení od sklepa a podkroví
- jednolitý povrch cihel
- jednolitý základ pro omítky
- s PIA TS je vyplňování cihel lehké
- PIA TS je voděodolný
- PIA TS je snadno zpracovatelnýPIAplan 25/45 VZ s PIA TS-Sand Füllung

  Jednoduše, rychle, výhodně s PIA TS izolací.

 

 

 

 

 

Označeni Rozmĕry v cm Spotřeba
ks/metrv
Hmotnost
kg/ks
Spotřeba TS izolace
 na běžný metrv litrech
Měrná váha bez omítek
cca. Kg/m2
U-součinitel prostupu tepla U λ-hodnota
W/mK
bez omítek
*
šířka délka ška s omítkami
W/m²K
**
bez omítec
W/m²K
*
PIAplan 50/20 VZ 50 20 24,9 5 19,0 68 102,5 0,18 0,19 0,102
PIAplan 38/25 VZI 38 25 24,9   16,1 54 70 kA kA kA
PIAplan 38/25 VZ 38 25 24,9 4 16,9 51 73,2 kA kA kA
PIAplan 30/30 VZ 30 30 24,9 3,3 17,5 40 62,2 kA kA kA
PIAplan 25/45 VZ 25 45 24,9 2,2 18,9 37 46 0,38 0,47 0,126
*  vnější EPS omítka 4 cm, vnitřní vápeno-sádrová omítka 1,5 cm